Saturday, July 23, 2011

ಸಿಂಗಮ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ - ಕರವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ನಡೆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರವೇ ಅಂತಹ ಅವಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇ.

ಇದೀಗ ಸಿಂಗಮ್ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ ವಿರುದ್ದ 22 ಜುಲೈ 2011 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಸಿಂಗಮ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರವೇ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ.