Saturday, June 9, 2007

[STICKY ] ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕ.ರ.ವೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ...Support KRV

ಗೆಳೆಯರೇ,
ಕ.ರ.ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‍ಸೈಟ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ html code ಅನ್ನು ಕಾಪಿ - ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ..