Saturday, June 9, 2007

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು...

President of Karnataka rakshana vedike, Shri. T.A. Narayana Gowda, works for a social cause.