Tuesday, August 21, 2007

ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕೇಂದ್ರ - ಮಣಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಬೆಳಗಾವಿ ಮರುನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡರಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ.ರ.ವೇ. ಇಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.