Monday, September 28, 2009

ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ - ಕ.ರ.ವೇ. ಇಂದ ವಿರೋಧ

ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದರ ವರದಿಯನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.