Thursday, November 13, 2014

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಬದ್ನೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರೆವೇರಿತು.