Saturday, August 23, 2014

ವಿಧಿವಶರಾದ ಡಾ|| ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಂದ ಸಂತಾಪ

ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಡಾ|| ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಆಡಿದ ಮಾತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ