Wednesday, July 17, 2013

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಹೊಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ೮೫% ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥ ನಡೆಸಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಗ್ರಹ ಪತ್ರ