Wednesday, February 20, 2013

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ - ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ


ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ - ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೋರಾಟದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಈಸಂಜೆ ವರದಿ:
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ:


ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವರದಿ:
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ:
  


ವಿಜಯವಾಣಿ ವರದಿ:


ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ:


ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿ: