Monday, September 10, 2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಭೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಭೆ ೦೮-೦೯-೨೦೧೨ ರಂದು ನಡೆಯಿತು.

ಇದರ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ -ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ -