Sunday, July 29, 2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ - ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು

೨೮-೦೭-೨೦೧೨ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದರ ಪತಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ -
ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿ -