Tuesday, June 21, 2011

ಕರವೇ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ವರದಿ

ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ:

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ -ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ -


ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿ-