Wednesday, April 28, 2010

ಹೊಗೇನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನಾ ಸಭೆ

ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊಗೇನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದರು.

ಈ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ-