Monday, April 13, 2009

ಜಾಗೃತ ಕನ್ನಡ ಮತಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಗೃತ ಕನ್ನಡ ಮತಗಳು ಸುಮಾರು ೧೩% ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಕನ್ನಡಿಗನೆಡೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯೇ ಮತ ಹಾಕಲು ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕನ್ನಡ ಮತಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ-