Saturday, August 6, 2011

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಲೇಖನ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದಾರಿ ದರ್ಪಣ ಎಂಬ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.