Tuesday, May 25, 2010

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಅಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ

ಹೊಗೇನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು
೨೫-೦೫-೨೦೧೦ ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.