Wednesday, February 3, 2010

"ಮರಾಠಿ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್" ಗೆ ವಿರೋಧ : ಕರವೇ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ

ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂ. ಇ. ಎಸ್ ನವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೫ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ "ಮರಾಠಿ ಸೀಮಾ ಪರಿಷತ್" ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 04-02-2010 ರಂದು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ.